Kinderklimaattop door de ogen van de deelnemers

24 April 2018

Kinderklimaattop door de ogen van de deelnemers

Rosan Honing (12 jaar) uit Weesp schreef als reporter een verslag van de nationale Kinderklimaattop. En kidsreporter Fiora en Robin maakten een utigebreid filmverslag van de dag. 

We begonnen de dag met presentaties van belangrijke mensen. Pepijn Gunneweg (BZTshow) presenteerde de Top.

Als eerste sprekers kwamen er twee vrouwen. De eerste vertelde iets over Groene Voetstappen, de tweede over Waterspaarders.

De tweede spreker was Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem.  Hij vertelde over hoe duurzaam Arnhem is. Ahmed Marcouch was uitgenodigd omdat we  in het Nederlands Watermuseum in Arnhem waren.

Als derde kwam een echte klimaatgezant, Marcel Beukeboom. Hij vertelde over zijn beroep.

Als vierde en laatste spreker van dit blokje presentaties kwam Michiel de Roo een presentatie geven. Hij is de broer van Philip de Roo, een noordpoolreiziger. Philip had in 2015, in Groenland, een ongeluk. Hij kwam niet terug van die expeditie. Om hem voor altijd ambassadeur van de Kinder Klimaat Top en Groene Voetstappen te houden, is de Philip de Roo prijs bedacht, die aan de winnaar van de Top wordt uitgereikt. Philip is ook voor altijd het gezicht van de Top, en van Groene Voetstappen.
 

Na de presentaties gingen de deelnemers meedoen aan 2 van de workshops. Er was een shampoofabriek, BYOR, een boswachter, een manifest en een etiketten-ontwerp-workshop.


Bij de shampoofabriek gingen de deelnemers vanzelfsprekend hun eigen shampoo maken.
BYOR staat voor Build Your Own Robot. Dat spreekt voor zich.
De boswachter ging mensen rondleiden door de natuur en dingen daarover uitleggen.
Bij het manifest gingen kinderen ideeën opschrijven en die aan de wethouder van Nijmegen aanbieden.
De etiketten-ontwerp-workshop spreekt ook voor zich. De deelnemers gingen daar etiketten van shampooflessen ontwerpen met Waterspaarders.
 

Na de workshops was er een lunch. Er waren bolletjes met pindakaas, gewone kaas en jam, krentenbollen en fruit. Tijdens de lunch had ik Christiaan de Roo geïnterviewd.

‘Wat doet u voor werk?’ ‘Ik ben militair bij defensie, bij de marine.’ ‘Zijn uw collega’s ook bezig met het klimaat?’ ‘Bij de marine zijn we zeker wel bezig met het klimaat. We lopen veel. Er zijn plannen dat er in de toekomst elektrische boten komen, die dus niet meer op olie varen.’ ‘Wat is de Philip de Roo prijs nou eigenlijk?’ ‘Philip is sinds 2009 ambassadeur van Groene Voetstappen en de Kinder Klimaat Top. In 2015 had Philip een ongeluk op een expeditie en hij is niet meer teruggekomen. Om Philip voor altijd ambassadeur van Groene Voetstappen en Kinder Klimaat Top te houden, hebben ze deze prijs naar hem vernoemd.’ ‘Vind u het leuk dat er een prijs naar uw broer vernoemd is?’ ‘Nou, het is bijzonder. We voelen ons erg vereerd dat de prijs naar Philip vernoemd is.’ ‘Had u niet liever uw eigen prijs?’ ‘Nee, als je een prijs naar iemand vernoemd, moet die persoon het verdienen.’

Het was erg leuk om Christiaan te interviewen.
 

Na de lunch gingen de deelnemers hun ideeën presenteren. Het waren goede presentaties met erg leuke ideeën, zoals een soort irrigratiesysteem voor de landbouw, water dat door de wc’s en energie opwekken door fotosynthese. Een ander goed idee was het IZEE IDEE. IZEE staat voor Iedereen Zijn Eigen Energie. Het idee is een box met allemaal instrumenten om (als huishouden) je eigen energie op te wekken.

Na de presentaties was er een kleine pauze en jury-overleg. Volgens de jury zat er veel kwaliteit en creativiteit in alle ideeën. In alle ideeën ziet de jury dat er geen limiet zit aan de creativiteit, kinderen denken, volgens de jury, niet in problemen maar in oplossingen. Van alle goede ideeën is er een top 3 gemaakt. In de top 3 staan het KinderKlimaatStraatfeest, de watermeter en het IZEE IDEE.

En de winnaar van de Kinder Klimaat Top 2018 is geworden…

De Watermeter! Het idee dat meet hoeveel water je verbruikt en een melding geeft als je bijna 100 Liter hebt gebruikt. Dan moet de overheid het water na elke 100 Liter duurder maken.

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland.

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2020