Nieuws

Groene Voetstappen 2023, doen jullie mee?

Groene Voetstappen 2023, doen jullie mee?

9 May 2023

Vereniging GDO nodigt alle basisscholen uit om mee te doen aan de Groene Voetstappen Week, van 18 t/m 22 september 2023. Deze week is een laagdrempelige actie na de zomervakantie die aanzet tot klimaatbewust gedrag en minder verkeer rond de school. Het project maakt onderdeel uit van de Europese Mobiliteitsweek, een initiatief van de Europese Commissie. In deze week worden Europese steden en gemeenten opgeroepen om aandacht te besteden aan duurzame mobiliteit. 

Doen jullie ook mee?

De actie werkt als volgt: In de Groene Voetstappen Week komen alle leerlingen lopend, steppend of met de fiets naar school. Hiermee verdienen de leerlingen punten, die op school worden vastgelegd in een digitaal scorebord. Naar wens kunnen de leerkrachten met behulp van les- en werkbladen aandacht besteden aan de onderwerpen verkeer, energie en natuur. Als leerlingen extra duurzame activiteiten uitvoeren, kunnen ze Gouden Voetstappen verdienen. Bovendien bedenken de leerlingen oplossingen voor klimaatproblemen. 

Praktische gegevens

Wat: Actieweek voor basisscholen met bewustwordingsactiviteiten op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, energie en natuur
Wanneer: 18-22 september 2023 (of andere week naar keuze, bijv. rondom het verkeersexamen)
Voor wie: Groep 1 t/m 8
Kosten: Aan dit project zijn geen kosten verbonden
Tijdsduur: Dagelijkse tijdinvestering van 30 tot 60 minuten
Aanmelden: Dat kan via dit formulier

Kerndoelen

Groene Voetstappen wordt ondersteund met digitaal lesmateriaal en een extra Gouden Voetstappen menu. Groene Voetstappen sluit aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs, namelijk Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving en Natuur en techniek. 

Leerlingen leren...

...zorg te dragen voor hun lichamelijke gezondheid;
...zich redzaam te gedragen als verkeersdeelnemer en als consument; 
...met zorg om te gaan met het milieu; en
...over het klimaat en leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Verkeersveiligheid

De Groene Voetstappen week vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Naast dat het voor leerlingen gezond is om met de fiets of voet naar school te komen, geeft het ook aanleiding om met ouders in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid rondom de school. 

Mocht het moment na de zomervakantie toch niet goed uitkomen om aan dit project deel te nemen, dan is het mogelijk om het ook te combineren met het verkeersexamen later in het schooljaar. Ook dan is het voor leerlingen én ouders goed om zich bewust te zijn van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 

Dit project biedt genoeg handvatten aan om op elk moment in het schooljaar  de verkeersveiligheid aan te pakken rond de schoolomgeving! 

Doen de leerlingen van jullie school dit jaar (weer) mee? 

Wij zien jullie aanmelding graag tegemoet! 

Lees verder

Overhandiging Groene Voetstappen aan wethouder Cilia Daemen (Nijmegen)

Overhandiging Groene Voetstappen aan wethouder Cilia Daemen (Nijmegen)

23 September 2022

Vol enthousiasme en met grote geknutselde voetstappen werd wethouder Cilia Daemen vandaag verwelkomd op het NSV2 in Nijmegen. Hier nam zij de Groene Voetstappen in ontvangst, een score die leerlingen hebben behaald door zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Ook hebben ze aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rondom de schoolomgeving, de invloed van het verkeer op het milieu en nog heel veel andere duurzame activiteiten. Afgelopen week hebben meer dan 40 scholen uit het hele land deelgenomen aan Groene Voetstappen. 

Lees verder

Ruim 1,5 keer de wereld rond voor een beter klimaat

Ruim 1,5 keer de wereld rond voor een beter klimaat

25 October 2021

In totaal hebben 13.046 kinderen van 38 verschillende scholen verspreid over heel Nederland tijdens Groene Voetstappenweek samen 61.171 groene voetstappen gezet. Met alle stappen bij elkaar opgeteld betekent dat anderhalf keer de wereld rond. De basisscholen in Breda spanden de kroon: zij hebben met veertien scholen bijna 22.000 groene voetstappen gezet.

Lees verder

Groene Voetstappen is een project van Vereniging GDO in samenwerking met Klimaatverbond Nederland en Climate Alliance.

Contact Colofon en Disclaimer

©Vereniging GDO 2022