Achtergrond

Sinds 2022 wordt Groene Voetstappen georganiseerd door Verenging GDO in samenwerking met De Bastei in Nijmegen. Groene Voetstappen was tot dan een initiatief van Klimaatverbond Nederland. De actie is onderdeel van de internationale campagne Zoom Kids on the Move, gecoördineerd door Climate Alliance. De internationale actie bestaat sinds 2002. Sinds 2006 verzamelen basisschoolleerlingen in Nederland jaarlijks Groene Voetstappen.  Er zijn dus al veel stappen gezet voor duurzame mobiliteit.

De afgelopen jaren hebben NME's, Milieu- en Omgevingsdiensten en gemeenten zeer veel scholen opgeroepen met als resultaat dat jaarlijks tienduizenden kinderen Groene Voetstappen verzamelen. Dit jaar gaan we ook weer voor een zo groot mogelijk bereik!

Beleidskader

De Nederlandse overheid zet in op verduurzaming van mobiliteit, door Europees beleid en nationale maatregelen. Het kabinet omarmt de ambitie in het SER-Energieakkoord: maximaal 25 Mton CO2-emissie door mobiliteit in 2030. Om deze ambitie te verwezenlijken moet het reisgedrag van de Nederlander veranderen. Jong geleerd, is oud gedaan. Daarom beloont Groene Voetstappen kinderen voor duurzaam reisgedrag en leert hen waarom het belangrijk is zo min mogelijk CO2 uit te stoten.

Kerndoelen onderwijs

Groene Voetstappen wordt ondersteund met educatief materiaal die aansluiten bij de kerndoelen van het primair onderwijs, namelijk:

Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving en Natuur en techniek.

Leerlingen leren zorg te dragen voor hun lichamelijke gezondheid; leren zich redzaam te gedragen als verkeersdeelnemer en als consument en leren met zorg om te gaan met het milieu. Bovendien leren de kinderen over het klimaat en leren ze oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Download hier de
gratis lesbladen.

Lesmateriaal

Scholen, gemeentes en NME’s kunnen zich hier aanmelden.

Aanmelden

Groene Voetstappen is een project van Vereniging GDO in samenwerking met Klimaatverbond Nederland en Climate Alliance.

Contact Colofon en Disclaimer

©Vereniging GDO 2022