Doe mee aan de Groene Voetstappen Week

11 August 2021

Doe mee aan de Groene Voetstappen Week

Ook dit jaar zetten we weer groene voetstappen zetten voor het klimaat. De jaarlijkse actieweek van Klimaatverbond Nederland vindt dit jaar plaats van maandag 27 september tot en met vrijdag 1 oktober en wordt voor de eerste keer georganiseerd in samenwerking met Verenging GDO.

Groene Voetstappen Week

Groene Voetstappen Week is een landelijke bewustwordingsactie waar jaarlijks tienduizenden kinderen aan meedoen. Gedurende één schoolweek komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene Voetstappen-stickers. Bovendien kunnen er Gouden Voetstappen verdiend worden door iets extra's te doen voor het milieu. Kijk hier op onze website voor een aantal voorbeelden.

Met het totaal aantal stickers kun je aan het einde van de week bereken hoeveel CO2-uitstoot je als klas of als school hebt voorkomen. En alles wat je voorkomt is natuurlijk weer goed voor het klimaat.

Lessen over het klimaat

Behalve het zetten van groene voetstappen, kunnen leerkrachten tijdens deze actieweek ook aandacht besteden aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid. Om de leerkrachten hierbij te ondersteunen hebben wij een uitgebreide keuze uit lesmaterialen op onze website staan. Dit lesmateriaal is gratis te downloaden en te gebruiken.

Motie vreemd aan de orde

Sinds de vorige editie hebben we ook een nieuwe les over de "Motie vreemd aan de orde". Hiermee zijn Gouden Voetstappen te verdienen. Deze motie is een opdracht van de gemeenteraad aan het college van  Burgemeester en Wethouders (B&W) om iets uit te voeren. Door een motie te schrijven samen met een wethouder of fractievoorzitter en in te dienen bij het gemeenteraad hebben de leerlingen een actief aandeel in het lokale klimaatbeleid. Tijdens deze les over deze motie gaan kinderen dan ook een oproep doen, met concrete suggesties, aan die beleidsmakers. Meer over de Motie vreemd aan de orde vind je hier op onze website.

Meer over ons lesmateriaal vind je hier.

Doe mee met jouw school!

Dit jaar kan er alleen online worden deelgenomen aan de Groene Voetstappen Week. Wil je met jullie school of klas ook meedoen aan de Groene Voetstappen Week, meld je dan aan via deze link en ontvang na de zomervakantie van ons de inloggegevens voor het Digitale Scorebord. Dit scorebord is eenvoudig te voorzien van het aantal klassen dat deelneemt, als ook alle leerlingen die meedoen aan de actieweek. Je kunt het scorebord projecteren op het digibord om zo klassikaal de score bij te houden. Online deelname kost € 0,25 per leerling. Voor vragen over de Groene Voetstappen Week kun je ons mailen op: groenevoetstappen@klimaatverbond.nl

Groene Voetstappen is onderdeel van de internationale campagne ZOOM Kids on the Move, een initiatief van Climate Alliance.

Groene Voetstappen is een project van Vereniging GDO in samenwerking met Klimaatverbond Nederland en Climate Alliance.

Contact Colofon en Disclaimer

©Vereniging GDO 2022