1e Nationaal Kinderklimaatakkoord

Een historisch moment. Op 15 april is tijdens de Kinderklimaattop in gemeente Velsen het allereerste Nationale Kinderklimaatakkoord ondertekend. Kinderen in heel Nederland konden live meekijken en meestemmen op de afspraken die zij het belangrijkste vinden om verdere klimaatverandering te voorkomen, nodig zijn om ons aan te passen op een veranderend klimaat én het meest rechtvaardig zijn voor alle mensen op de wereld. De afspraken die opgetekend zijn in dit Kinderklimaatakkoord, ook wel het ‘Verdrag van Velsen’ genoemd, wordt binnenkort aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dit zijn de 3 belangrijkste afspraken:

 • Duinen ophogen, dijken versterken
 • Minder vlees eten 
 • Een boom eruit, twee ervoor terug 

Andere afspraken die ook staan vermeld in het 'verdrag' zijn:

 • Alleen nog maar schonere energie
 • Samen zorgen voor de natuur
 • Maak fabrieken schoner
 • Elektrische auto's moeten goedkoper worden
 • Alle lantaarnpalen laten werken op zonne-energie
 • Afval scheiden
 • Gebruik maar één glas voor minder afwas
 • Hergebruik water voor later
 • Trek vaker een warme trui aan
 • Voorzie ramen van zonnepanelen ('zonneparamen')
 • Maak dezelfde milieuwetten 
 • Deel je onderzoek
 • Minder verpakkingen in supermarkten
 • Rijke landen moeten kennis delen met arme landen
 • Opbrengsten klimaatbelasting inzetten voor schone energie

Groene Voetstappen 2022!

Groene Voetstappen 2022!

30 June 2022

Vereniging GDO nodigt alle basisscholen uit om mee te doen aan de Groene Voetstappen Week, van 19 t/m 23 september 2022. Deze week is een laagdrempelige actie na de zomervakantie die aanzet tot klimaatbewust gedrag en minder verkeer rond de school. Het project maakt onderdeel uit van de Europese Mobiliteitsweek, een initiatief van de Europese Commissie. In deze week worden Europese steden en gemeenten opgeroepen om aandacht te besteden aan duurzame mobiliteit. 

Doen jullie ook mee?

Lees verder

Ruim 1,5 keer de wereld rond voor een beter klimaat

Ruim 1,5 keer de wereld rond voor een beter klimaat

25 October 2021

In totaal hebben 13.046 kinderen van 38 verschillende scholen verspreid over heel Nederland tijdens Groene Voetstappenweek samen 61.171 groene voetstappen gezet. Met alle stappen bij elkaar opgeteld betekent dat anderhalf keer de wereld rond. De basisscholen in Breda spanden de kroon: zij hebben met veertien scholen bijna 22.000 groene voetstappen gezet.

Lees verder

Doe mee aan de Groene Voetstappen Week

Doe mee aan de Groene Voetstappen Week

11 August 2021

Ook dit jaar zetten we weer groene voetstappen zetten voor het klimaat. De jaarlijkse actieweek van Klimaatverbond Nederland vindt dit jaar plaats van maandag 27 september tot en met vrijdag 1 oktober en wordt voor de eerste keer georganiseerd in samenwerking met Verenging GDO.

Lees verder

“Alle lantaarnpalen op zonne-energie” wint Philip de Roo-Prijs

“Alle lantaarnpalen op zonne-energie” wint Philip de Roo-Prijs

7 July 2021

Kleine zonnepanelen op lantaarnpalen die ervoor zorgen dat de straten van Nederland duurzaam verlicht worden in het donker. Dat idee werd tijdens de Kinderklimaattop in het voorjaar door groep 7 van basisschool De Rozenbeek aangedragen. Voor dit goede én uit te voeren idee ontvingen de kinderen van de school uit Velserbroek vandaag de Philip de Roo-Prijs.

Lees verder

Ed Nijpels en Tweede Kamerleden nemen Kinderklimaatakkoord in ontvangst

Ed Nijpels en Tweede Kamerleden nemen Kinderklimaatakkoord in ontvangst

23 June 2021

Woensdag 23 juni overhandigden 20 basisschoolkinderen die meegedaan hebben aan de Nationale Kinderklimaattop 2021 hun Kinderklimaatakkoord aan Ed Nijpels, de voorzitter van het (voortgangsoverleg van het) “grote mensen” Klimaatakkoord. Ze reisden hiervoor speciaal naar Den Haag om hem op het Binnenhof te ontmoeten en hem dringend te vragen er scherp op toe te zien dat het (nieuwe) kabinet zich inzet om artikel 21 van de Grondwet strikt na te leven. Deze wet verplicht de overheid om de het land bewoonbaar te houden en het leefmilieu te beschermen en te verbeteren.

Lees verder

Groene Voetstappen is een project van Vereniging GDO in samenwerking met:

Contact Colofon en Disclaimer

©Vereniging GDO 2022