Nieuws

Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit

21 July 2010

Steeds meer gemeenten streven een ambitieus klimaatbeleid na waarin ze ook met een transitie naar duurzame mobiliteit aan de slag willen/moeten. Het themateam Schone en Zuinige Mobiliteit ontwikkelde daarom de handreiking Klimaatbeleid en duurzame mobiliteit. Het biedt ondersteuning bij deze transitie:

Lees verder

Wegverkeer grootste bijdrage aan klimaatverandering

Wegverkeer grootste bijdrage aan klimaatverandering

21 April 2010

Wegtransport levert de grootste bijdrage aan klimaatverandering, zo luidde de conclusie van een onderzoek van NASA's Goddard Institute for Space Studies eind februari. Door 13 economische sectoren te analyseren op hun totale bijdrage aan klimaatverandering (zowel positief als negatief), kwam wegtransport als slechtste uit de bus.

Lees verder

Groene Voetstapdeelnemers adviseren minister cramer over Klimaattop

Groene Voetstapdeelnemers adviseren minister cramer over Klimaattop

30 November 2009

Eén week voordat in Kopenhagen de 15de VN- klimaatconferentie begint, hielden 60 basisschoolleerlingen uit heel Nederland in het ministerie van VROM hun Klimaattop. In zes groepen bogen zij zich over oplossingen voor het klimaatprobleem. En lanceerden evenveel praktische ideeën over recycling en het voorkomen van energieverspilling voor milieuminister Jacqueline Cramer. De minister koos hieruit de Gouden Tip voor 2010, waar zij en scholen mee aan de slag kunnen gaan: `beter afvalscheiden voor alle scholen is goed voor het milieu´. 

Lees verder

Met stappen naar wethouder en gedeputeerde

Met stappen naar wethouder en gedeputeerde

17 September 2009

In diverse gemeenten boden Groene Voetstapdeelnemers vrijdag 18 september de stappen aan die zij de afgelopen week verzamelden aan lokale bestuurders. Niet alleen werden de voetstappen aan de wethouder of gedeputeerde overhandigd, ook gingen deelnemers in dialoog met de bestuurders en praatten zij over het klimaatprobleem en overhandigden de kinderen hun tips en ideeën wat je kan doen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. 

Lees verder

Bijna 100.000 kinderen op weg naar Kopenhagen

Bijna 100.000 kinderen op weg naar Kopenhagen

12 September 2009

Op maandag 14 september gaan 96.400 basisschoolleerlingen een week lang lopend en fietsend naar school en verzamelen hiermee Groene Voetstappen. In Amsterdam, waar ruim 8000 leerlingen deelnemen, wordt de klimaatactie landelijk afgetrapt door gedeputeerde Bart Heller van de provincie Noord-Holland.

Lees verder

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland.

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2020