1e Nationaal Kinderklimaatakkoord

Een historisch moment. Op 15 april is tijdens de Kinderklimaattop in gemeente Velsen het allereerste Nationale Kinderklimaatakkoord ondertekend. Kinderen in heel Nederland konden live meekijken en meestemmen op de afspraken die zij het belangrijkste vinden om verdere klimaatverandering te voorkomen, nodig zijn om ons aan te passen op een veranderend klimaat én het meest rechtvaardig zijn voor alle mensen op de wereld. De afspraken die opgetekend zijn in dit Kinderklimaatakkoord, ook wel het ‘Verdrag van Velsen’ genoemd, wordt binnenkort aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dit zijn de 3 belangrijkste afspraken:

 • Duinen ophogen, dijken versterken
 • Minder vlees eten 
 • Een boom eruit, twee ervoor terug 

Andere afspraken die ook staan vermeld in het 'verdrag' zijn:

 • Alleen nog maar schonere energie
 • Samen zorgen voor de natuur
 • Maak fabrieken schoner
 • Elektrische auto's moeten goedkoper worden
 • Alle lantaarnpalen laten werken op zonne-energie
 • Afval scheiden
 • Gebruik maar één glas voor minder afwas
 • Hergebruik water voor later
 • Trek vaker een warme trui aan
 • Voorzie ramen van zonnepanelen ('zonneparamen')
 • Maak dezelfde milieuwetten 
 • Deel je onderzoek
 • Minder verpakkingen in supermarkten
 • Rijke landen moeten kennis delen met arme landen
 • Opbrengsten klimaatbelasting inzetten voor schone energie

Ed Nijpels en Tweede Kamerleden nemen Kinderklimaatakkoord in ontvangst

Ed Nijpels en Tweede Kamerleden nemen Kinderklimaatakkoord in ontvangst

23 June 2021

Woensdag 23 juni overhandigden 20 basisschoolkinderen die meegedaan hebben aan de Nationale Kinderklimaattop 2021 hun Kinderklimaatakkoord aan Ed Nijpels, de voorzitter van het (voortgangsoverleg van het) “grote mensen” Klimaatakkoord. Ze reisden hiervoor speciaal naar Den Haag om hem op het Binnenhof te ontmoeten en hem dringend te vragen er scherp op toe te zien dat het (nieuwe) kabinet zich inzet om artikel 21 van de Grondwet strikt na te leven. Deze wet verplicht de overheid om de het land bewoonbaar te houden en het leefmilieu te beschermen en te verbeteren.

Lees verder

Kinderen overhandigen 23 juni Kinderklimaatakkoord aan Ed Nijpels en Tweede Kamerleden

Kinderen overhandigen 23 juni Kinderklimaatakkoord aan Ed Nijpels en Tweede Kamerleden

14 June 2021

Op woensdag 23 juni a.s. gaan we met een aantal kinderen die hebben meegedaan aan de landelijke Kinderklimaattop naar Den Haag. Daar ontmoeten zij een aantal Tweede Kamerleden aan wie zij zullen verzoeken om scherp toe te zien dat het (nieuwe) kabinet zich inzet om artikel 21 strikt na te leven. Het gaat om de toekomst van deze kinderen. Vervolgens zullen zij de door hun gemaakte afspraken in de vorm van het allereerste Nationale Kinderklimaatakkoord aanbieden aan Ed Nijpels.

Lees verder

Kinderen schrijven geschiedenis: eerste Kinderklimaatakkoord een feit

Kinderen schrijven geschiedenis: eerste Kinderklimaatakkoord een feit

21 April 2021

Een historisch moment. Op 15 april is tijdens de Kinderklimaattop in gemeente Velsen het allereerste Nationale Kinderklimaatakkoord ondertekend. 23 Groepen 7 en 8 van basisscholen verspreid over heel Nederland bedachten welke afspraken zij het belangrijkste vinden om verdere klimaatverandering te voorkomen. De afspraken die opgetekend zijn in dit akkoord, ook wel het ‘Verdrag van Velsen’ genoemd, wordt binnenkort aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees verder

LIVE: Kinderen ondertekenen het allereerste nationale Kinderklimaatakkoord

LIVE: Kinderen ondertekenen het allereerste nationale Kinderklimaatakkoord

7 April 2021

Op 15 april wordt tijdens de nationale Kinderklimaattop 2021 het allereerste Kinderklimaatakkoord ondertekend. 23 groepen 7 en 8 van basisscholen verspreid over heel Nederland bedachten welke afspraken zij het belangrijkste vinden om verdere klimaatverandering te voorkomen. Maar wat vind jij? Welke afspraak springt er voor jou uit? Breng je stem uit tijdens de Kinderklimaattop! Klimaatverbond Nederland, Pieter Vermeulen Museum en gemeente Velsen roepen kinderen in heel Nederland op om van zich te laten horen.

Lees verder

Kinderen werken aan eerste Kinderklimaatakkoord tijdens kinderklimaattop

Kinderen werken aan eerste Kinderklimaatakkoord tijdens kinderklimaattop

22 January 2021

Op 15 april organiseert Klimaatverbond Nederland de Kinderklimaattop in gemeente Velsen. Dit jaarlijks terugkerend evenement heeft dit jaar als doel een heus Kinderklimaatakkoord op te stellen. En daar is natuurlijk de hulp van zoveel mogelijk kinderen in Nederland voor nodig! Wethouder Sebastian Dinjens en Klimaatverbond-directeur Petra Lettink roepen daarom in deze video alle kinderen van groep 7 en 8 op om mee te doen en hun school aan te melden! Dé kans voor kinderen om in actie te komen voor het klimaat.

Lees verder

Groene Voetstappen is een project van Vereniging GDO in samenwerking met Klimaatverbond Nederland en Climate Alliance.

Contact Colofon en Disclaimer

©Vereniging GDO 2022