Verslag NJR Kinderklimaattop 2011

1 December 2011

Verslag NJR Kinderklimaattop 2011

door Silvia Roukens - Maandag, 28 november 2011, is in Durban (Zuid-Afrika) de 17e VN-klimaatconferentie begonnen. Een ver-van-m'n-bed-show? Niet voor Jong & Duurzaam - een deel van hen is er momenteel zelfs fysiek aanwezig. En niet voor 33 slimme basisschoolkinderen, die maandag bij elkaar kwamen in Den Haag om hun zelfbedachte klimaatoplossingen te presenteren.

Op het ministerie van Infrastructuur en Milieu hielden zij voor de 4e keer hun eigen Kinderklimaattop. Uiteraard mocht Jong & Duurzaam daarbij ook niet ontbreken! Esmee en ik maakten als groepsbegeleiders de spannende dag mee. Ook waren onze jongerenvertegenwoordigers Gabe van Wijk en Liset Meddens een beetje van de partij. Via een live verbinding op Skype legden ze de kinderen uit wat ze daar op de grote-mensentop aan het doen waren. De kinderen op hun beurt verklapten hen al een paar van hun ideeën: trappers onder de schooltafeltjes om het digibord mee aan te drijven, gratis papier voor wie een boom naast een papierfabriek plant... Gabe en Liset vonden ze prachtig en beloofden alle ideeën mee te nemen naar de top.
In vijf groepjes - de Boswachters, de Denkers, de Uitvinders, de Spaarders en Sporters kozen de kinderen hun beste idee, dat ze vervolgens presenteerden aan de jury (bestaande uit Anna Schoenmakers van Het Klimaatverbond, Hugo von Meijenfeldt van I&M en onze J&D coördinator Ralien Bekkers). Van een zonnehoes om je mobieltje op te laden tot een grote CO2-opzuigende machines langs de snelweg en het slopen van leegstaande kantoorpanden om er bomen voor in de plaats te zetten - de meest creatieve en innovatieve dingen kwamen voorbij. Ook het door staatssecretaris Henk Bleker gecancelde plan om natuurgebieden met elkaar te verbinden (de EHS) werd door de kinderen hernieuwd aangedragen." Maar het idee van de Boswachters: "leren is niet zuur als je les krijgt in de natuur!" vond de jury toch het meest inspirerend en bovendien praktisch uitvoerbaar. "Dit kunnen we bij wijze van spreken morgen al invoeren", aldus Von Meijenfeldt, die beloofde het door te zullen geven aan staatsecretaris Joop Atsma. Hopelijk blijft het niet "bij wijze van spreken"...!


Innovatief? Dat misschien niet: NME-organisaties (en ik zelf bovendien in mijn scriptie) pleiten al jaren voor dit idee. Maar dat het nu vanuit de kinderen zelf kwam, was wel heel bijzonder. Dat ze zélf aangaven het belangrijk te vinden om te leren hoe je met de natuur omgaat en ervoor zorgt, omdat ze het belangrijk vinden dat de natuur beschermd wordt. Daarnaast was het uniek om te horen hóe kinderen dan het liefst natuur- en milieueducatie krijgen: "op een leuke manier, niet een saaie les over energie, maar echt het bos in", aldus de 11-jarige Baukje. De Boswachters hadden precies bedacht hoe zo'n les er dan uitziet: eerst krijgen ze in de klas theorieles, bijvoorbeeld over verschillende boomsoorten. Daarna willen ze hun kennis in de praktijk brengen door de natuur zelf te gaan onderzoeken - welke boom is dit? Na afloop willen ze dan zelfs nog een verslagje schrijven (of een spel doen) "om te reflecteren" op hun opgedane ervaringen. Een didactisch zeer verantwoord lesplan, dat kan ik als onderwijskundige verzekeren!
Hugo von Meijenfeldt reikte hen daarom een Gouden Voetstap uit, en het boek van Mr. Finney voor hun hele klas. Maar van de kinderen, die 50.501 basisschoolleerlingen in 105 verschillende gemeenten vertegenwoordigden, kreeg hij zelf ook een mooi cadeau uitgereikt: maar liefst 454.509 Groene Voetstappen! Ze hadden die verzameld door een week lang zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te gaan, in plaats van zich met de auto te laten brengen. Voor elke heen of terugreis kregen ze één Groene Voetstap. Met het gigantische aantal wat de kinderen verzamelden, kun je 11,2 keer de wereld rond lopen - of naar de maan en een stukje terug.


De klimaatgezant van de regering zal alle Groene Voetstappen meenemen naar Durban, waar deze en andere Green Footprints van Europese kinderen worden aangeboden aan de voorzitter van de VN Klimaatconferentie (Christina Figueres). En onze JV'ers hebben weer een prachtig bewijs erbij om in Durban te tonen dat jongeren zelf een groene toekomst willen! (bron: website Jong en duurzaam.nl)

Groene Voetstappen is een project van Vereniging GDO in samenwerking met Klimaatverbond Nederland en Climate Alliance.

Contact Colofon en Disclaimer

©Vereniging GDO 2022