Resultaat Kinderklimaattop 2008: met één knop alles uit

2 March 2009

Resultaat Kinderklimaattop 2008: met één knop alles uit

Minister Cramer kiest Gouden Tip op door Het Klimaatverbond georganiseerde eerste Nederlandse kinderklimaattop 1 December jl., de dag dat in Polen de veertiende VN klimaatconferentie begon, koos minister Cramer op de eerste Kinderklimaattop van Nederland, uit vijf tips, de Gouden tip; ‘met één knop alles uit’.

De Groene Voetstapdeelnemers die zich op de top bogen over energiebesparing, bedachten dat elk gebouw een knop moet hebben, waarmee de laatste gebruiker van die dag alle niet-noodzakelijke apparatuur in één keer uit kan zetten. De minister was zeer enthousiast over de gepresenteerde tips, maar koos deze uit vanwege de uitvoerbaarheid op korte termijn en de aanzienlijke besparing in CO2-uitstoot. Ruim 50 basisschoolleerlingen uit heel Nederland debatteerden op het ministerie van VROM over hoe zij het klimaat weer beter kunnen maken. In vijf workshops broedden de Spaarders, de Denkers, de Uitvinders, de Boswachters en de Sporters op vijf hele goede tips, die zij aan de minister presenteerden. De minister liet weten via Het Klimaatverbond te laten weten hoe ver zij is met de uitvoering van deze tip. De creatieve vondsten, hebben ook gemeentelijke politici geïnspireerd bij het vinden van oplossingen voor het urgente klimaatprobleem. Wethouders uit verschillende deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat zij de tips binnen hun gemeente ook willen gaan uitvoeren. De leerlingen vertegenwoordigden 71.000 basisschoolleerlingen die in september 2008, in de ‘Week van de Vooruitgang’, Groene Voetstappen verzamelden. Zij deden dit door een week lang zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te gaan. Voor elke heen of terugreis die lopend of fietsend werd afgelegd, kregen ze een Groene Voetstap. Het doel van de week was meer veiligheid rond de school, een gezondere levensstijl en vooral een bijdrage aan een beter klimaat.  Er werden op die manier maar liefst 539.600 Groene Voetstappen verzameld! Dit geweldige resultaat boden de kinderen op de Kinderklimaattop aan milieuminister Jacqueline Cramer aan. Later in de week reisde de minister af naar Polen om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Klimaatconferentie. De kinderen vroegen de minister wat zij in Polen gaat voorstellen om de CO2 uitstoot terug te dringen. Zij willen graag dat er concrete actie wordt ondernomen om het klimaat te redden en dat de landen niet steeds naar elkaar blijven wijzen wie de eerste stappen moet zetten. De Nederlandse Groene Voetstappen werden samen met de Green Footprints die in andere Europese landen zijn verzameld in Polen aangeboden aan de voorzitter van de Klimaatconferentie. Van de Kinderklimaattop zijn drie filmverslagen gemaakt.

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland.

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2020