Overhandiging Groene Voetstappen aan wethouder Cilia Daemen (Nijmegen)

23 September 2022

Overhandiging Groene Voetstappen aan wethouder Cilia Daemen (Nijmegen)

Vol enthousiasme en met grote geknutselde voetstappen werd wethouder Cilia Daemen vandaag verwelkomd op het NSV2 in Nijmegen. Hier nam zij de Groene Voetstappen in ontvangst, een score die leerlingen hebben behaald door zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Ook hebben ze aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rondom de schoolomgeving, de invloed van het verkeer op het milieu en nog heel veel andere duurzame activiteiten. Afgelopen week hebben meer dan 40 scholen uit het hele land deelgenomen aan Groene Voetstappen. 

De leerlingen van NSV2 in Nijmegen zijn niet alleen zoveel mogelijk met de fiets en voet naar school gekomen, maar hebben vooral aandacht besteed aan de Gouden Voetstappen, zo bleek uit het gesprek in de klas tussen de leerlingen van groep 6 en wethouder Daemen. Met Gouden Voetstappen kun je punten halen met activiteiten zoals vegetarisch eten, minder energieverbruik in de week en korter douchen. Zo hebben ze bij Bulan thuis de lampen uitgelaten en 's avonds de kaarsjes aangestoken om minder energie te verspillen. Ook Niels heeft de lampen uitgelaten en was heel trots op zichzelf, want dit was een week waarin hij ook voor het eerst zonder nachtlampje geslapen heeft! Bij andere kinderen ging het ook over vegetarisch eten. Het hele gezin deed mee en het bleek minder moeilijk dan gedacht. Aan wethouder Cilia Daemen wordt de vraag gesteld of ze zelf ook aan Groene Voetstappen heeft deelgenomen, en uiteraard is het antwoord volmondig ja! 

Elke ochtend zijn ze in de klas bezig geweest aan het project Groene Voetstappen. Leerlingen vulden hun acties en scores in op het digibord en docent Geertjan Wekx besteedde in de les aandacht aandacht aan het project met behulp van de digitale werkbladen die bij het programma horen. Ook hebben de leerlingen allemaal een grote voetstap geknutseld. Merle licht toe dat iedereen er iets in getekend of geplakt heeft, wat te maken heeft met de natuur. We zien onder andere plaatjes van bloemen, dieren én vegetarisch eten.

Groene Voetstappen is een project van Vereniging GDO in samenwerking met Klimaatverbond Nederland en Climate Alliance.

Contact Colofon en Disclaimer

©Vereniging GDO 2022