Kinderen overhandigen 23 juni Kinderklimaatakkoord aan Ed Nijpels en Tweede Kamerleden

14 June 2021

Kinderen overhandigen 23 juni Kinderklimaatakkoord aan Ed Nijpels en Tweede Kamerleden

Op woensdag 23 juni a.s. gaan we met een aantal kinderen die hebben meegedaan aan de landelijke Kinderklimaattop naar Den Haag. Daar ontmoeten zij een aantal Tweede Kamerleden aan wie zij zullen verzoeken om scherp toe te zien dat het (nieuwe) kabinet zich inzet om artikel 21 strikt na te leven. Het gaat om de toekomst van deze kinderen. Vervolgens zullen zij de door hun gemaakte afspraken in de vorm van het allereerste Nationale Kinderklimaatakkoord aanbieden aan Ed Nijpels.

Voorafgaand aan de landelijke Kinderklimaattop op 15 april jl. hebben de deelnemende kinderen van groep 7 en 8 (24 klassen) nagedacht over welke afspraken moeten gemaakt worden als het gaat om de klimaatcrisis. Er is aandacht in de lessen besteed aan 3 thema’s:

  • Klimaatmitigatie (energietransitie, voorkomen van milieuvervuiling en behoud van biodiversiteit)
  • Klimaatrechtvaardigheid (gaat over armoede en verdeling van lasten, sommige regio’s worden harder getroffen dan andere door bijvoorbeeld mislukte oogsten)
  • Klimaatadaptatie (omgaan met stijgende zeespiegel, extreem weer zoals stormen, hitterecords, droogte en verdwijnen van veel diersoorten) De afspraken hebben de kinderen vervolgens in posters verbeeld en tijdens de Kinderklimaattop nader toegelicht. 

Van alle afspraken die zij gezamenlijk hebben gemaakt, hebben zij de voor hen drie belangrijkste afspraken afgebeeld op het allereerste Nationale Kinderklimaatakkoord dat zij persoonlijk aan de heer Ed Nijpels zullen overhandigen.

Naar aanleiding van deze ontmoeting zullen vloggers Jelle en Dave weer een gave aftermovie maken. Houd de site en socials in de gaten!

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland in samenwerking met:

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2021