Kinderen aan de slag voor het klimaat in aanloop naar de Kinderklimaattop

26 June 2020

Kinderen aan de slag voor het klimaat in aanloop naar de Kinderklimaattop

Op donderdag 19 maart j.l.  zou in het Telstar Stadion en het Pieter Vermeulen Museum in de gemeente Velsen de landelijke Kinderklimaattop 2020 plaatsvinden. De organisatie van de Kinderklimaattop is in handen van Klimaatverbond Nederland. Voor deze editie werd samengewerkt met Missing Chapter Foundation en de gemeente Velsen. Het COVID 19-virus gooide roet in het eten, waardoor de Kinderklimaattop geen doorgang kon vinden. Dat belette sommige scholen niet om toch aan de slag te gaan met hun Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Kinderklimaattop afgelast

Ruim 120 kinderen van zes basisscholen uit heel Nederland, zouden in het stadion van Telstar en het Pieter Vermeulen Museum een inspirerend programma over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen krijgen. Dat zou gebeuren onder leiding van dagvoorzitter Eefke van de Wouw, zij is de jongerenvertegenwoordiger van de Duurzame Ontwikkeling naar de Verenigde Naties, en in de aanwezigheid van het voltallige college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen en een aantal voetballers van Telstar. Alle voorbereidingen ten spijt: door het COVID-19 virus kon de Kinderklimaattop helaas niet doorgaan.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In aanloop naar de landelijke Kinderklimaattop waren de kinderen druk bezig geweest met het opzetten en uitvoeren van eigen duurzame acties. De acties hadden mede als doel om positieve impact in de wijk te realiseren. De duurzame acties waren gekoppeld aan de Groene Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dat zijn doel 7 (betaalbare en duurzame energie), doel 11 (duurzame steden en gemeenschappen), doel 12 (verantwoorde consumptie en productie), doel 13 (klimaatactie), doel 14 (leven in het water), doel 15 (leven op het land) en doel 17 (partnerschap om doelstellingen te behalen).

Op de landelijke Kinderklimaattop zouden de kinderen hun acties presenteren aan een jurypanel. De jury bestond dit jaar uit Familie de Roo en de Klimaatgezant Marcel Beukenboom. De beste actie maakte kans op de Philip de Roo-prijs.

--
Philip de Roo is ambassadeur van Groene Voetstappen en de Kinderklimaattop. Hij is op 15-jarige leeftijd een maand naar Antarctica gegaan om namens het Wereld Natuur Fonds onderzoek te doen naar klimaat en klimaatverandering. Dit is hij daarna blijven doen. Helaas is hem tijdens een wetenschappelijke expeditie in 2015 een noodlottig ongeval overkomen. Zijn familie is jaarlijks aanwezig bij de Kinderklimaattop.
--

Toch aan de slag

Om een beeld te geven van de acties die de kinderen hebben bedacht in aanloop naar de landelijke Kinderklimaattop, vroeg Klimaatverbond Nederland aan basisschool De Toermalijn en Jan Campertschool uit Velsen om meer te vertellen over hun acties.

Weg met wegwerpspullen

Op basisschool De Toermalijn heeft groep 8 heel enthousiast gekozen voor wel twee acties. De leerlingen bedachten de actie op plastic afval terug te dringen. Een eenvoudige oplossing is het gebruik van bekers en broodtrommels. Dat bespaart dagelijks vele wegwerpzakjes voor het brood, als ook lege drinkpakjes. Gezien het jubileumjaar van de school ontstond daarbij het idee om een beker en broodtrommel aan te schaffen voor leerlingen met het logo van de school. De leerlingen kunnen dan hiervan gebruik maken, zonder dat ze elke dag met overbodig wegwerpspullen komen.

Opruimacties tegen zwerfafval

De tweede actie van de leerlingen was om een maandelijkse opruimactie van zwerfafval te organiseren. Met het ingezamelde zwerfafval wilden de leerlingen een kunstwerk maken. Het kunstwerk moest geveild worden en het opgehaalde geld zou gedoneerd worden aan een goed doel, dat zich inzet voor afvalvermindering of het klimaat.

(artikel gaat verder onder de foto)

Groen schoolplein

De leerlingen van groep 8 op de Jan Campertschool wilden hun leefomgeving vergroenen. Er werd eerst onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van een groene leefomgeving. Leerlingen gingen in groepjes posters maken over de voor- en nadelen van het vergroenen van hun eigen tuin. Ze schreven ook eenvoudige tips op de posters. Een van de posters werd ook door het Noordhollands Dagblad gepubliceerd. Tijdens dit project kwamen de leerlingen er ook achter dat de schoolpleinen niet zo groen waren. Omdat de school nog budget over had, wilden de leerlingen de schoolpleinen met dat geld vergroenen. Ze waren bezig met het ontwerpen van een groen schoolplein, maar vanwege het COVID-19 virus is het de leerlingen niet meer gelukt om maquettes te maken.

De leerlingen stonden te popelen om in gesprek met de gemeente te gaan om subsidie aan te vragen. Met extra budget kunnen de leerlingen ook hun tweede schoolplein ook te vergroenen. Ondanks dat de leerlingen van groep 8 niet meer zelf het groene schoolplein zouden meemaken, zijn zij nog steeds enthousiast om voor de andere kinderen een groen schoolplein te realiseren. 

Kinderklimaattop 2021

Het is ontzettend jammer dat de kinderen hun acties niet konden afmaken en vol trots konden presenteren aan de jury. Het zijn stuk voor stuk inspirerende acties. Het laat zien dat de jeugd het niet alleen voor zichzelf of voor de media doet. Zij doen het ook voor de volgende generatie kinderen. De landelijke Kinderklimaattop 2020 ging dus helaas niet door, maar hopelijk zal de Kinderklimaattop in 2021 wel plaatsvinden.

Klimaatverbond Groene Voetstappen Week

Klimaatverbond Nederland organiseert ook de jaarlijkse ‘Klimaatverbond Groene Voetstappen Week’. Van 16 tot en met 22 september, tijdens de European Mobility Week, kunnen leerlingen een duurzame impact maken met hun reisgedrag, door lopend, fietsend, steppend of skatend naar school te gaan. Doe ook mee! Meld je aan en vind meer informatie over de Klimaatverbond Groene Voetstappen Week op deze pagina van onze website.

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland.

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2020