Aanmelden voor Groene Voetstappen is nog steeds mogelijk

21 August 2018

Aanmelden voor Groene Voetstappen is nog steeds mogelijk

We hebben goed nieuws voor scholen en natuureducatiecentra die toch nog mee willen doen aan Groene Voetstappen: je kunt je nog inschrijven! 

We gaan weer heel veel Groene Voetstappen zetten: van 24 t/m 30 september 2018 is de landelijke Groene Voetstappenweek. Dat is al vrij snel na zomervakantie, daarom is het nú belangrijk om jouw school zo snel mogelijk aan te melden. Als je dat nog niet gedaan had natuurlijk.

Wat is Groene Voetstappen?

Sinds 2006 verzamelen basisschoolleerlingen in Nederland jaarlijks Groene Voetstappen. Al 12 jaar worden er veel stappen gezet voor duurzame mobiliteit: lopend, steppend, fietsend of op andere CO2-uitstootvrije manieren gaan de kinderen naar school. De auto laten we staan.

Hoe werkt het?

Tijdens de Groene Voetstappenweek komen alle kinderen lopend, steppend of met de fiets naar school. Op school wordt dit vastgelegd in een digitaal scorebord (op het digibord) en met een sticker in een persoonlijk stickerboekje. Naar wens kunnen de leerkrachten met behulp van les- en werkbladen aandacht besteden aan de onderwerpen klimaat, verkeer, energie en natuur. Met extra activiteiten kunnen de kinderen Gouden Voetstappen verdienen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG)

Die activiteiten sluiten ook nog eens aan bij de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Deze doelen zijn onder meer gericht op armoedebestrijding, het ontwikkelingen van veilige en duurzame steden en natuurlijk het aanpakken van klimaatverandering. Door actief mee te doen aan Groene Voetstappen bedenken de leerlingen met behulp van het beschikbare lesmateriaal concrete aanpakken voor deze duurzame ontwikkelingsdoelen.

Aansluiting bij kerndoelen onderwijs

Het leuke van Groene Voetstappen is dat de actie ook goed aansluit bij de kerndoelen van het primair onderwijs, namelijk Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands en Kunstzinnige Oriëntatie. En kinderen leren nóg meer. Zo leren ze: zorg te dragen voor hun lichamelijke gezondheid; zich redzaam te gedragen als verkeersdeelnemer en als consument; met zorg om te gaan met het milieu; oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren. Zet met jouw school ook Groene Voetstappen naar de toekomst en doe mee! Aanmelden voor de Groene Voetstappenweek nog steeds via de groene button.

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland.

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2020