Lesmateriaal: Wat is klimaatrechtvaardigheid?

Klimaatverandering raakt niet iedereen even hard. In een land als Nederland is een rijk land is in principe goed in staat om haar bevolking te beschermen tegen -  bijvoorbeeld – stijgende zeespiegel door dijken te verhogen of versterken. Wereldwijd zien we dat mensen die zelf de minste milieuvervuiling veroorzaken, als eerste last krijgen van de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan kleinschalige boeren in Afrikaanse landen die te kampen hebben met mislukte oogsten door nog meer toenemende droogte. Of de toename van overstromingen in Bangladesh.

Eerlijk verdelen van de kosten én lasten als gevolg van klimaatverandering

Maar ook dichter bij huis: mensen met lage inkomens hebben meestal een kleine klimaatvoetafdruk, maar betalen wel voor alle milieuschade. En dat terwijl veel grote vervuilende bedrijven, relatief weinig betalen voor alle milieuschade. Is dat allemaal wel eerlijk? Klimaatrechtvaardigheid gaat daarom over het eerlijk verdelen van de kosten én lasten als gevolg van klimaatverandering.

In de les

In de les kun je met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp klimaatrechtvaardigheid. Vragen die je bij het gesprek kunt helpen zijn:

  • Wat is klimaatrechtvaardigheid?
  • Wat is onze invloed op klimaatverandering en waarom heeft dat elders in de wereld gevolgen?
  • Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen beschermen tegen klimaatverandering?
  • Hoe doen we dat zo eerlijk mogelijk?

Voor meer informatie over de lessen, bekijk dan het lesmateriaal hier op onze website.

Voor meer informatie over de lessen, klik dan hier.

Download hier de
gratis lesbladen.

Lesmateriaal

Gemeentes en NME’s bestellen hier actiemateriaal voor scholen.

Bestellen

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Groene Voetstappen.

Nieuwsbrief

Groene Voetstappen is een project van Vereniging GDO in samenwerking met Klimaatverbond Nederland en Climate Alliance.

Contact Colofon en Disclaimer

©Vereniging GDO 2022