Kinderklimaattop

Kinderklimaattop 2019

Al jaren organiseert Klimaatverbond Nederland de Kinderklimaattop. Een top waarin we kinderen aan het woord laten. Dit jaar wordt de Kinderklimaattop gehouden op vrijdag 29 maart in het Museon in Den Haag. Zo'n 150 kinderen van diverse basisscholen uit heel Nederland praten niet alleen over (de toekomst van) het klimaat, ze komen ook in actie!

Kinderen als beleidsmakers

Er wordt in Nederland veel over het klimaat gesproken door besluitvormers maar helaas te weinig met de kinderen. De volwassenen nemen besluiten die van invloed zijn op de toekomst van deze kinderen. Juist op de Kinderklimaattop draaien we de rollen om. We vragen de kinderen om na te denken over hun toekomst in relatie tot een beter klimaat. En dit jaar doen we dat via de duurzame ontwikkelingsdoelen. De 17 ‘Sustainable Development Goals’, of duurzame ontwikkelingsdoelen zijn door de Verenigde Naties vastgesteld. Alle 193 leden van de VN verklaren zich onder meer in te spannen om een einde te maken aan armoede en honger, de mensenrechten te bewaken en de aarde te beschermen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Op de website "17 doelen die je deelt" staan alle 17 doelen uitgelegd. Voor onze Kinderklimaattop gebruiken we de groene doelen 6,7,11,12,13,14 en 15. Tijdens de kinderklimaattop gaan de kinderen aan de slag met een van deze doelen. In de ochtend zal per klas gewerkt worden aan een actieplan voor school.

Samen met een bijvoorbeeld een raadslid of ambtenaar gaan ze kijken wat er op school opgepakt kan worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan doel 12 (verantwoorde consumptie) en het op school aanpakken van de hoeveelheid plastic afval. Hoe kunnen we dit verminderen en hoe stimuleren we alle leerlingen op steeds minder verpakkingsmateriaal mee te nemen? Na de kinderklimaattop blijven we in gesprek over de voortgang van de actieplannen.

In de middag gaan de kinderen (in gemixte groepen) aan de slag om met een rapper op een creatieve manier aandacht te vragen voor de duurzame ontwikkelingsdoelen en lopen ze een route langs de expositie van de duurzame ontwikkelingsdoelen in het Museon. Aan het eind van de middag (15.00 uur) presenteren ze hun plan en de rap aan de aanwezige "grote mensen" besluitvormers.

Philip de Roo prijs

We reiken ook jaarlijks de Philip de Roo prijs uit. Hij is ambassadeur van de Kinderklimaattop. Philip de Roo is op 15 jarige leeftijd een maand naar Antarctica gegaan om namens het Wereld Natuur Fonds onderzoek te doen naar klimaat en klimaatverandering. Dit is hij daarna blijven doen. Helaas is hem tijdens een wetenschappelijke expeditie in 2015 een noodlottig ongeval overkomen. Zijn familie is nog steeds jaarlijks aanwezig bij de Kinderklimaattop en kiezen ook de winnaar van de Philip de Roo prijs.

Foto’s en filmmateriaal

Tijdens deze dag worden foto’s en filmmateriaal geschoten. Het is dan ook belangrijk dat wij weten of er kinderen zijn die hier niet mee akkoord gaan. Wij zullen een formulier opsturen voor toestemming van de ouders. Indien er geen toestemming is of bij gebrek aan reactie, dan zullen we op de dag zelf ervoor zorgen dat kinderen een herkenbaar element krijgen zodat de desbetreffende kinderen niet op foto’s en filmmateriaal staan.

Meer informatie

Aanmelden voor deze editie van de Kinderklimaattop is niet meer mogelijk. We zitten helemaal vol. Wil je hoe dan ook meer informatie over deze top dan kun je contact opnemen met Cindy Gronouwe op het nummer 088-023 8900 of mail naar cindy.gronouwe@klimaatverbond.nl.


Partners van de Kinderklimaattop 2019


Bekijk de film- en fotoverslagen van voorgaande jaren:

Fotoverslag Matty van Leijenhorst 2018

Fotoverslag Matty van Leijenhorst 2015

Fotoverslag Matty van Veldhuizen 2012

Fotoverslag Anne-Marie Pronk 2011

Filmverslag Kinderklimaattop Watermuseum 2018 - Kidsreporters Fiora en Robin 

Download hier de
gratis lesbladen.

Lesmateriaal

Gemeentes en NME’s bestellen hier actiemateriaal voor scholen.

Bestellen

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Groene Voetstappen.

Nieuwsbrief

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2018