Kinderklimaattop

Kinderklimaattop 2018

Op vrijdag 16 maart  was de landelijke Kinderklimaattop. Kinderen uit heel Nederland kwamen samen in het Watermuseum in Arnhem om te discussiëren over oplossingen voor klimaatverandering onder leiding van de dagvoorzitter Pepijn Gunneweg (presentator BZTshow). Een selectie van kinderen presenteerden hun eigen praktische, innovatieve ideeën om CO2-uitstoot tegen te gaan en om te gaan met klimaatverandering.

Maken jouw leerlingen volgend jaar ook deel uit van deze jonge, vooraanstaande klimaathelden?

Hebben de kinderen uit groep 7/8 een goed idee om minder CO2 uit te stoten? Stuur deze dan op naar kinderklimaattop@klimaatverbond.nl. Wanneer Klimaatverbond Nederland weer een landelijke Kinderklimaattop organiseert, wordt uit alle inzendingen 10 ideeën gekozen die gepresenteerd mogen worden aan de jury.  De winnaar ontvangt de Philip de Roo prijs!
*Per klas mogen 4 leerlingen worden aangemeld. De school zelf bepaalt de criteria op basis waarvan de kinderen naar de Kinderklimaattop gaan. Bijvoorbeeld leerlingen uit groep 7 of 8 die de meeste Groene Voetstappen verzameld hebben, zelf een actie hebben opgezet of de beste tip hebben om het klimaat te verbeteren.

Aanmelden

De datum van de volgende Kinderklimaattop is nog niet bekend, maar heb je interesse, laat dit dan weten via kinderklimaattop@klimaatverbond.nl. Geef kinderen op via met voor- en achternaam, leeftijd en een e-mailadres (van een begeleider). Plus naam en adresgegevens school. Maximaal 4 kinderen per klas

Wat: landelijke Kinderklimaattop
Waar: nog niet bekend
Wanneer: nog niet bekend
Hoe laat: nog niet bekend
Voor wie: Kinderen uit groep 7 en 8

Stuur het groene idee van de kinderen, in de vorm van een bouwpakket, foto, filmpje, tekening, etc, via e-mail naar kinderklimaattop@klimaatverbond.nl of per post naar Klimaatverbond Nederland. t.a.v. Groene Voetstappenteam, Arthur van Schendelstraat 500, 3511 MH Utrecht. Uit de inzendingen worden de beste ideeën gekozen om op de landelijke Kinderklimaattop mee te dingen naar de Philip de Roo prijs.

De Kinderklimaattop wordt georganiseerd door Klimaatverbond Nederland in het kader van het Groene Voetstappen programma.

Internationale en landelijke Klimaattop

De landelijke Kinderklimaattop is nauw verbonden met Groene Voetstappen en met de internationale VN-klimaatconferentie. De schoolkinderen die meedoen aan Groene Voetstappen gaan een week lang met de fiets op lopend naar school en krijgen bovendien les over duurzaam vervoer en energie. Zo komen zij op ideeën om hun school en de wereld een stukje duurzamer te maken. Om deze kinderen met hun ideeën een podium te bieden organiseert Klimaatverbond Nederland jaarlijks de Kinderklimaattop: een leuke en leerzame dag waar de ideeën worden gepresenteerd en bediscussieerd met hoge ambtenaren.

De Kinderklimaattop is verbonden aan de VN-klimaattop door de Nationale Jongerenvertegenwoordigers (NJR) die altijd afreizen naar de VN-klimaattop en daar de Groene Voetstappen overhandigen aan de VN-secretaris. Tijdens de Kinderklimaattop vertellen de jongerenvertegenwoodigers alles over de klimaattop.     

Op de afgelopen Kinderklimaattoppen koos de jury als Gouden Tip: Waterbespaarkastje (2018), Energiek schoolplein (2015), Kinderklimaattop in de klas (2012), Je mobiel opladen met je fiets (2011), minister Cramer koos Meer afval scheiden op scholen vanwege het hergebruik van grondstoffen (2009) en Met een knop alles uit (2008): een knop waarmee “alles uit gaat, behalve de diepvriezer” zoals de bedenkers het idee in 2008 zelf formuleerden. 

Wil je op school of in de gemeente graag zelf een lokale Kinderklimaattop organiseren? Neem dan contact op met groenevoetstappen@klimaatverbond.nl.

Bekijk de film- en fotoverslagen van voorgaande jaren:

Fotoverslag Matty van Leijenhorst 2018

Fotoverslag Matty van Leijenhorst 2015

Fotoverslag Matty van Veldhuizen 2012

Fotoverslag Anne-Marie Pronk 2011

Filmverslag Kinderklimaattop Watermuseum 2018 - Kidsreporters Fiora en Robin 

Download hier de
gratis lesbladen.

Lesmateriaal

Gemeentes en NME’s bestellen hier actiemateriaal voor scholen.

Bestellen

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Groene Voetstappen.

Nieuwsbrief

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2018