Kinderklimaattop

Kinderklimaattop 2018

Op vrijdag 16 maart a.s. is de landelijke Kinderklimaattop. Kinderen uit heel Nederland komen samen in het Watermuseum in Arnhem om te discussiëren over oplossingen voor klimaatverandering onder leiding van de dagvoorzitter Pepijn Gunneweg (presentator BZTshow). Een selectie van kinderen presenteert hun eigen praktische, innovatieve ideeën om CO2-uitstoot tegen te gaan en om te gaan met klimaatverandering.

Maken jouw leerlingen ook deel uit van deze jonge, vooraanstaande klimaathelden?

Per klas mogen 4 leerlingen uit groep 7 en 8 worden aangemeld*. Hebben de kinderen een goed idee om minder CO2 uit te stoten? Stuur deze dan mee met de aanmelding. Uit alle inzendingen worden 10 ideeën gekozen die op 16 maart gepresenteerd mogen worden aan de jury.  De winnaar ontvangt de Philip de Roo prijs!
*De school zelf bepaalt de criteria op basis waarvan de kinderen naar de Kinderklimaattop gaan. Bijvoorbeeld leerlingen uit groep 7 of 8 die de meeste Groene Voetstappen verzameld hebben, zelf een actie hebben opgezet of de beste tip hebben om het klimaat te verbeteren.

Aanmelden

Geef de kinderen op via kinderklimaattop@klimaatverbond.nl met voor- en achternaam, leeftijd en een e-mailadres (van een begeleider). Plus naam en adresgegevens school.

Maximaal 4 kinderen per klas
Opgeven vóór 9 februari.

Wat: landelijke Kinderklimaattop
Waar: Watermuseum Arnhem
Wanneer: 16 maart 2018
Hoe laat: 9.30 – 15.00 uur
Voor wie: Kinderen uit groep 7 en 8

Stuur het groene idee van de kinderen, in de vorm van een bouwpakket, foto, filmpje, tekening, etc, via e-mail naar kinderklimaattop@klimaatverbond.nl of per post naar Klimaatverbond Nederland. t.a.v. Groene Voetstappenteam, Arthur van Schendelstraat 500, 3511 MH Utrecht. Uit de inzendingen worden de beste ideeën gekozen om op de landelijke Kinderklimaattop mee te dingen naar de Philip de Roo prijs.

De Kinderklimaattop wordt georganiseerd door Klimaatverbond Nederland i.s.m. WaterSpaarders en de Missing Chapter Foundation, in het kader van het Groene Voetstappen programma.

Internationale en landelijke Klimaattop

De landelijke Kinderklimaattop is nauw verbonden met Groene Voetstappen en met de internationale VN-klimaatconferentie. De schoolkinderen die meedoen aan Groene Voetstappen gaan een week lang met de fiets op lopend naar school en krijgen bovendien les over duurzaam vervoer en energie. Zo komen zij op ideeën om hun school en de wereld een stukje duurzamer te maken. Om deze kinderen met hun ideeën een podium te bieden organiseert Klimaatverbond Nederland jaarlijks de Kinderklimaattop: een leuke en leerzame dag waar de ideeën worden gepresenteerd en bediscussieerd met hoge ambtenaren.

De Kinderklimaattop is verbonden aan de VN-klimaattop door de Nationale Jongerenvertegenwoordigers (NJR) die altijd afreizen naar de VN-klimaattop en daar de Groene Voetstappen overhandigen aan de VN-secretaris. Tijdens de Kinderklimaattop vertellen de jongerenvertegenwoodigers alles over de klimaattop.     

Op de afgelopen Kinderklimaattoppen koos de jury als Gouden Tip: Energiek schoolplein (2015) Kinderklimaattop in de klas (2012), Je mobiel opladen met je fiets (2011), minister Cramer koos Meer afval scheiden op scholen vanwege het hergebruik van grondstoffen (2009) en Met een knop alles uit (2008): een knop waarmee “alles uit gaat, behalve de diepvriezer” zoals de bedenkers het idee in 2008 zelf formuleerden. 

Wil je op school of in de gemeente graag zelf een lokale Kinderklimaattop organiseren? Neem dan contact op met groenevoetstappen@klimaatverbond.nl.

Bekijk de film- en fotoverslagen van voorgaande jaren:

Filmverslag Omroep Gelderland - lokale Kinderklimaattop Arnhem 2017

Fotoverslag Matty van Leijenhorst 2015

Fotoverslag Matty van Veldhuizen 2012

Fotoverslag Anne-Marie Pronk 2011

Filmverslag RTV Rijnmond 2015

Download hier de
gratis lesbladen.

Lesmateriaal

Gemeentes en NME’s bestellen hier actiemateriaal voor scholen.

Bestellen

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Groene Voetstappen.

Nieuwsbrief

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2018