Lesmateriaal o.b.v. Kerndoelen PO

Vooraf

De kerndoelen zijn de belangrijkste landelijke leerplankaders in het primair onderwijs. Kerndoelen geven aan wat leerlingen in een bepaald deel van hun opleiding moeten kennen en kunnen. Deze globale doelen bieden veel ruimte voor eigen keuzes, prioriteiten en profilering van de school. Met de onderstaande werkbladen en lesideeën van Groene Voetstappen kan je met klimaatgerelateerde onderwerpen invulling geven aan de kerndoelen.

Begeleidende brief voor de ouders

Docentenhandleiding

Werkbladen - leerlingen

Oriëntatie op jezelf en de wereld

                      

Nederlands

          

Engels

  

Kunstzinnige oriëntatie

Rekenen/wiskunde

  

Lesbladen - leerkrachten

Oriëntatie op jezelf en de wereld

                

Nederlands

    

Kunstzinnige oriëntatie

    

Bewegingsonderwijs

  

Download hier de
gratis lesbladen.

Lesmateriaal

Gemeentes en NME’s bestellen hier actiemateriaal voor scholen.

Bestellen

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Groene Voetstappen.

Nieuwsbrief

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland in samenwerking met:

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2021