Schooldag van de duurzaamheid

Meedoen aan een Schooldag van de duurzaamheid

Stichting Schooldag van de duurzaamheid heeft ten doel kinderen spelenderwijs bewust te maken van duurzaamheid in het algemeen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in het bijzonder en hen in beweging te brengen voor een leukere, eerlijkere en schonere wereld. Het doel hiervan is dat kinderen wereldburgers worden die vanuit systeemdenken naar elkaar en de aarde kijken en vanuit die manier van kijken beslissingen nemen. Als ze dat met elkaar samen doen, komt iedereen er sterker uit.

De Schooldag van de duurzaamheid is ontwikkeld op verzoek van wethouder Nicole Olland van gemeente Rheden en werd in oktober 2016 voor het eerst georganiseerd. Olland: “Als wethouder en ook als moeder vind ik het belangrijk om kinderen te betrekken en mee te laten denken over een betere en schonere wereld. Want het gaat per slot van rekening om hun toekomst.”

Als Founding Partner-gemeente brengt de gemeente Rheden deze dag onder de aandacht van andere gemeenten met als doel het op hun agenda’s zetten. En dat begint langzaamaan zijn vruchten af te werpen. Nieuwe gemeenten hebben zich aangemeld. Het doel is dat uiteindelijk alle basisscholen mee gaan doen aan Schooldag van de duurzaamheid.”

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor scholen betekent meedoen dat jouw leerlingen een dag of dagdeel spelenderwijs bewust worden gemaakt dat ze zélf iets kunnen bijdragen aan een duurzamere samenleving, hoe klein dat beetje dan ook is. Jouw leerlingen gaan binnen én buiten aan de slag. De dag vindt hoofdzakelijk op jouw eigen school plaats en valt binnen het normale lesrooster. Op Schooldagen van de duurzaamheid wordt rekening gehouden met de (over)belasting van leerkrachten en wordt de docent ontlast door met vrijwilligers te werken. Als dat niet mogelijk is, wordt het programma op zo’n manier aangeboden dat een docent geen voorbereidingstijd nodig heeft.

Op de website krijg je een indruk van activiteiten die al georganiseerd zijn. Je kunt als school individueel meedoen of via jouw gemeenten indien de gemeente waaronder jouw school valt, de organisatie van de Schooldag ondersteunt.

Geef je gerust op! Dat kan via info@sdvdd.nl. Schooldag van de duurzaamheid zal met jullie contact opnemen.

Meer informatie kunt u vinden op https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/varianten/

Download hier de
gratis lesbladen.

Lesmateriaal

Gemeentes en NME’s bestellen hier actiemateriaal voor scholen.

Bestellen

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Groene Voetstappen.

Nieuwsbrief

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland.

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2020