Schooldag van de duurzaamheid

Host zijn van Schooldag van de duurzaamheid

Eind oktober 2017 vond in gemeente Rheden op 10 basisscholen de tweede Schooldag van de duurzaamheid plaats. 700 leerlingen uit de bovenbouw leerden spelenderwijs over de Global Goals, de werelddoelen die in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Kijk gerust naar de korte film over de georganiseerde Schooldagen op www.schooldagvandeduurzaamheid.nl.

Op deze dag leren de kinderen ook hoe ze zélf een bijdrage kunnen leveren aan de implementatie van de Global Goals.

De Schooldag van de duurzaamheid is ontwikkeld op verzoek van wethouder Nicole Olland van gemeente Rheden en werd in oktober 2016 voor het eerst georganiseerd. Olland: “Als wethouder maar ook als moeder vind ik het belangrijk om kinderen te betrekken en mee te laten denken over een betere en schonere wereld. Want het gaat per slot van rekening om hun toekomst. Als Founding Partner gemeente breng ik deze dag onder de aandacht van andere gemeenten. Ik wil het op hun agenda’s zetten. En dat begint langzaamaan zijn vruchten af te werpen. Dit jaar sluiten nieuwe gemeenten aan. Mijn droom is dat uiteindelijk alle basisscholen mee gaan doen aan de Schooldag van de duurzaamheid.”

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor scholen betekent meedoen dat uw leerlingen een dag of dagdeel spelenderwijs bewust worden gemaakt dat ze zélf iets kunnen bijdragen aan een duurzamere samenleving, hoe klein dat beetje dan ook is. Jouw leerlingen gaan binnen én buiten aan de slag. De dag vindt hoofdzakelijk op uw eigen school plaats en valt binnen het normale lesrooster.

Op de website krijg je een indruk van activiteiten die al georganiseerd zijn. Je kunt als school meedoen indien de gemeente waaronder uw school valt, de organisatie van de Schooldag ondersteunt.

Geef je gerust op! Dat kan via groenevoetstappen@klimaatverbond.nl. Schooldag van de duurzaamheid zal jullie interesse dan kenbaar maken bij uw gemeente.
Meer informatie kunt u vinden op www.schooldagvandeduurzaamheid.nl/info-voor-scholen/  

Download hier de
gratis lesbladen.

Lesmateriaal

Gemeentes en NME’s bestellen hier actiemateriaal voor scholen.

Bestellen

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Groene Voetstappen.

Nieuwsbrief

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2018