Motie vreemd aan de orde

In 2020 krijgen scholieren van groep 7 en 8 een nieuwe Gouden Voetstappenactie ter beschikking binnen de Klimaatverbond Groene Voetstappenweek: de motie ‘vreemd aan de orde’.  

Wat is een motie? 

Een motie is een opdracht van de gemeenteraad aan het college van  Burgemeester en Wethouders (B&W) om iets uit te voeren. Het grootste deel van de te nemen beslissingen en veranderingen zijn immers helemaal niet door de betrokken leerlingen te nemen. Het zijn de volwassenen die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en duurzame toekomst van de kinderen. Lokaal vormen het college van B&W en de gemeenteraad de verantwoordelijke besluitvormers. De kinderen gaan daarom een oproep doen, met concrete suggesties, aan die beleidsmakers via de motie vreemd aan de orde. Door een motie te schrijven samen met een wethouder of fractievoorzitter en in te dienen bij het gemeenteraad hebben de leerlingen een actief aandeel in het lokale klimaatbeleid. 

Klimaat en democratie 

Door aan de slag te gaan met een motie wordt de leerlingen ook inzicht geboden in hoe besluitvorming en democratie werkt. De motie wordt samengesteld langs de logica waarop moties normaal worden vormgegeven (probleemstelling/argumentatie/aanbevelingen) en nodigt de raadsfracties uit om amendementen, toevoegingen aan de motie/ opdracht, in te dienen. Ze leidt dus tot discussie/gesprek in de raad. Leerlingen mogen zelf geen motie indienen, dat is aan de partijen in de raad (de raadsfracties). Daarom zullen de leerlingen een raadsfractie vragen om – namens hen – de motie in te dienen. Bij de bepaling van de raadsagenda wordt rekening gehouden met deze motie. Ze wordt behandeld als één van de eerste punten, zodat de leerlingen met hun aanhang op de publieke tribune het gesprek over de motie kunnen volgen. Tijdens de Klimaatverbond Groene Voetstappenweek hebben leerlingen gedichten en tekeningen over klimaat en duurzaamheid gemaakt. Vóór de start van de raadsvergadering kan de burgemeester deze kunstwerken in ontvangst nemen, bijvoorbeeld met de toezegging hiermee een tentoonstelling te organiseren. 

Lesmateriaal 

Alhoewel het een nieuw element is voor de scholieren van groep 7 en 8, kunnen groep 5 en 6 ook deelnemen aan het proces. Er zijn drie nieuwe lesbladen ontwikkeld voor de motie: dichten, op onderzoek en ontwerp jouw ideale wereld. Groep 5 en 6 kunnen hun input geven aan groep 7 en 8 aan de hand van de elfjes, de ontwerpen en hun onderzoek.  

Docenten kunnen gebruik maken van de drie nieuwe lesbladen en de leidraad ‘motie’ om groep 7 en 8 voor te bereiden voor de dialoog met de wethouder of het raadslid.  

Gouden Voetstappen 

Voor het ontwikkelen van de Motie vreemd aan de orde kunnen scholieren Gouden Voetstappen verdienen. Voor het voltooien van een lesblad, kunnen scholieren twee Gouden Voetstappen verdienen. Voor het deelnemen aan de dialoog, kunnen scholieren zes Gouden Voetstappen verdienen. 

Downloads 

De leidraad voor de Motie voor leerkrachten, de handreiking voor wethouders en raadsleden en de bijbehorende lesbladen vind u hieronder en op de pagina Lesmateriaal. 

  

Leidraad motie voor leerkrachten / Handreiking motie voor wethouders en raadsleden

Lesbladen

    

Download hier de
gratis lesbladen.

Lesmateriaal

Gemeentes en NME’s bestellen hier actiemateriaal voor scholen.

Bestellen

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Groene Voetstappen.

Nieuwsbrief

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland in samenwerking met:

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2021