Kinderklimaattop

Kinderklimaattop 2016

Dit jaar wordt de landelijke Kinderklimaattop gehouden in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, tegelijk met de Klimaattop waar volwassenen samenkomen. Hieronder de tekst van het persbericht over de Kinderklimaattop:

Kinderen dagen volwassenen uit om echt in actie te komen voor het klimaat op de Klimaattop in Rotterdam

Al elf jaar geven kinderen aan volwassenen het goede voorbeeld met de actie Groene Voetstappen en de jaarlijkse Kinderklimaattop. Ook dit jaar komen, op uitnodiging van Klimaatverbond Nederland, tijdens de Klimaattop ruim 40 kinderen bijeen. De Kinderklimaattop vindt tegelijk met de Nationale Klimaattop plaats. In de middag gaan kinderen en besluitvormers als Staatssecretaris Dijksma met elkaar in gesprek onder leiding van Laurentien van Oranje.

Hoogtepunten in het programma

Dit jaar zal voor het eerst de Philip de Roo prijs worden uitgereikt door de familie van de veel te vroeg overleden poolreiziger en ambassadeur van Groene Voetstappen. Samen met de vakjury wordt bepaald wie van de kinderen het beste idee heeft om klimaatverandering tegen te gaan en goed voor de aarde te zorgen.

Daarnaast zal het aantal Groene Voetstappen dat dit jaar door ruim 31.500 kinderen gezet is bekend worden gemaakt. Deze worden uitgereikt aan leden van de Nederlandse delegatie die dit jaar naar de VN Klimaattop in Marrakech zullen afreizen. Daar dragen zij de verzamelde Voetstappen over aan de Secretaris van de VN Klimaattop.

Tot slot is er een dialoogsessie, geleid door Laurentien van Oranje, met de kinderen van de Kinderklimaattop en volwassenen van de Nationale Klimaattop waaronder Staatssecretaris Dijksma, Hennie Roorda van Waterschap Rivierenland, Cor Brockhoven van Enexis, Harriet Tiemens van gemeente Nijmegen en Mariëlle van Spronsen van Post NL. De reeds bestaande initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan, zoals ‘de WaterSpaardersdeal’ van de Missing Chapter Foundation,‘Plant een Boom’ van Scouting Nederland en Groene Voetstappen worden hier nader toegelicht.

Kinderklimaatdeals

Kinderen willen de besluitvormers van nu niet alleen inspireren om te kiezen voor een schone toekomst met zo min mogelijk klimaatverandering, ze willen hen ook uitdagen om een Kinderklimaatdeal te sluiten zodat er echt iets verandert. Tijdens de Kinderklimaattop wordt de website gelanceerd waarop kinderen uit het hele land een deal kunnen sluiten. De gedachte daarbij is dat kinderen als geen ander in staat zijn op te treden als change agents die het verschil maken voor een betere toekomst.

 

Internationale en landelijke Klimaattop

Eind 2016 komen wereldleiders bij elkaar in Marrakech op de VN-klimaattop. De afspraken die zij daar maken, zoals vorig jaar in Parijs, zijn bepalend voor de oplossingen van het klimaatvraagstuk. In het najaar geven tienduizenden kinderen in heel Europa het goede voorbeeld aan de wereldleiders. Dat doen ze door zelf op een milieuvriendelijke manier naar school te gaan. Bovendien bedenken de kinderen zelf ideeën om klimaatproblemen op te lossen of verder te voorkomen en gaan op de Kinderklimaattop daarover in gesprek met Nederlandse bestuurders.

Groene Voetstappen wordt jaarlijks afgesloten met een Kinderklimaattop. Iedere school mag daarvoor vier kinderen afvaardigen met een goed idee voor het besparen van CO2. De school zelf bepaalt de criteria op basis waarvan de kinderen naar de Kinderklimaattop gaan. Bijvoorbeeld leerlingen uit groep 7 of 8 die de meeste Groene Voetstappen verzameld hebben, zelf een actie hebben opgezet of de beste tip hebben om het klimaat te verbeteren. Op de Kinderklimaattop vergaderen afgevaardigden namens alle Groene Voetstapdeelnemers over de groene tips die zij het komende jaar aan de staatssecretaris willen meegeven. Op de afgelopen Kinderklimaattoppen koos de jury als Gouden Tip: Energiek schoolplein (2015) Kinderklimaattop in de klas (2012), Je mobiel opladen met je fiets (2011), minister Cramer koos Meer afval scheiden op scholen vanwege het hergebruik van grondstoffen (2009) en Met een knop alles uit (2008): een knop waarmee “alles uit gaat, behalve de diepvriezer” zoals de bedenkers het idee in 2008 zelf formuleerden. 

 

Groene Voetstappen naar VN Klimaattop 

Het totaal aantal Groene Voetstappen  worden meegegeven aan de klimaatgezant, die naar de VN-klimaattop gaat. Samen met de Jongerenvertegenwoordigers worden de Groene Voetstappen overhandigd aan de secretaris/ambtelijk voorzitter van de VN-klimaattop. Hiermee laten kinderen over de hele wereld zien dat zij bezorgd zijn over de klimaatverandering en roepen politici op om in actie te komen.

Bekijk de film- en fotoverslagen van voorgaande jaren:

Fotoverslag Matty van Leijenhorst 2015

Fotoverslag Matty van Veldhuizen 2012

Fotoverslag Anne-Marie Pronk 2011

Filmverslag RTV Rijnmond 2015

Download hier de
gratis lesbladen.

Lesmateriaal

Gemeentes en NME’s bestellen hier actiemateriaal voor scholen.

Bestellen

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Groene Voetstappen.

Nieuwsbrief

Groene Voetstappen is een project van Klimaatverbond Nederland

Contact - Colofon en Disclaimer

© Klimaatverbond Nederland 2016